Ett nordiskt nätverk för forskning och tvärvetenskapliga studier

Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) är en nomadisk akademisk institution som organiserar tvärvetenskapliga seminarier över nationsgränserna. Sedan det etablerades 1950, har NSU drivit forum för kulturell och intellektuell debatt i Norden och Baltikum som involverat studenter, akademiker, politiker och intellektuella från regionen och utanför.

Alla beslut om NSU:s innehåll och organisation fattas av deltagarna.

Grunden för NSU:s aktiviteter är åtta studiecirklar med olika teman, där forskare, studenter och akademiker med olika bakgrund möts regelbundet under en treårsperiod.

NSU prioriterar ämnen som faller utanför de traditionella disciplinära gränserna och inte redan är etablerade på universiteten. På så vis bidrar NSU till att utveckla nya forskningsområden och alternativa perspektiv.

För fullständig information se den engelska versionen.